Zdrowie

Możliwości, jakie daje test prenatalny NIFTY Plus

Bezpieczeństwo NIFTY, a więc testu nieinwazyjnego wykonywanego w Blumedica jest nie do podważenia. Użycie innowacyjnych technologii sprawia, że badanie jest bezpieczne dla matki i dla płodu. Nie ma ryzyka poronienia i pojawienia się infekcji wewnątrzmacicznych. Poza nieinwazyjnością do wykonywania testu zachęcają: wysoka wykrywalność oraz wyjątkowo niski odsetek wyników fałszywie dodatnich. Szczegóły na temat badania wskazane są na stronie https://www.blumedica.pl/test-prenatalny-nifty-poznan/ i opłaca się z nimi zapoznać.

Szczególnie chętnie pacjentki centrum medycznego kierują się na to badanie, zmotywowane przez lekarzy. Jeżeli test wykaże wynik negatywny, rodzice mogą zachować spokój. Jeśli natomiast wynik wskazuje na wysokie ryzyko wystąpienia choroby genetycznej, jest podstawą do poszerzenia diagnostyki o badania inwazyjne. Nie jest zaskakujące, że test NIFTY jest coraz chętniej wykonywany przez przyszłe matki. NIFTY to doskonały przykład na to, że rozwój badań prenatalnych jest dynamiczny. Badania prenatalne wykonywane w nowocześnie funkcjonującej placówce medycznej Blumedica to testy wiarygodne, przeznaczone dla przyszłych mam.

Decydować się na nie powinny szczególnie takie kobiety, które są w grupach ryzyka wystąpienia wad płodu. Próbki testu są sprawdzane w innowacyjnym laboratorium, co daje pewność skutecznie przeprowadzonego badania. Wykrywalność na poziomie większym aniżeli dziewięćdziesiąt dziewięć procent jest przekonywująca. Badanie zalecane jest dla kobiet: mających 35 lat lub więcej, z potwierdzonymi zaburzeniami chromosomów u siebie albo w rodzinie, jak i u tych, u których inne badania przesiewowe były już wykonywane w pierwszym trymestrze i wykazały wysokie ryzyko aneuploidii. Test NIFTY może wykrywać zaburzenia genetyczne jakie spowodowane są nadwyżką lub brakiem informacji genetycznych w DNA dziecka. Częstość występowania trisomii płodu jest związana z wiekiem matki.